BBMRI.TR


Türkiye 2014 yılından bu yana BBMRI­-ERIC’de gözlemci üye statüsünde yer almaktadır. BBMRI.tr’ nin ulusal koordinatörü (national node) 2014 yılında Kalkınma Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından imzalanan ortak bir protokolle Dokuz Eylül Üniversitesi olarak belirlenmiştir. BBMRI.tr 2015 yılında Horizon 2020 kapsamında desteklenen bir proje olan ADOPT BBMRI-ERIC projesine yer almaktadır. Bu proje üye ülkelerdeki biyobankalar arasındaki eşgüdüm sağlamayı, bilgi ve veri güvenliğini koruyarak örnek paylaşımını sağlayacak teknik, etik ve yasal alt yapının ve kalite kontrol standartlarını oluşturmayı, bu yolla yeni biyobelirteçlerin ve yeni tedavi hedeflerinin bulunmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu projede Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü (iBG-izmir) Türkiye kordinatörü olup, Hacettepe Üniversitesi Biyobanka ve Genom Merkezi (HUBIGEM) ve İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (İÜ Aziz Sancar DETAE) Biyobanka Birimleri ADOPT BBMRI-ERIC projesinde yer alan diğer katılımcılardır.

BBMRI.tr’nin beş ana amacı vardır:

  • Türkiye’deki biyobankaların kurulumunda etkin ve birbirleri/diğer biyobankalar ile eşgüdüm içinde çalışacak bir altyapı oluşturmak için danışmanlık yapmak,
  • Bilim camiası ve toplumda biyobankalama konusunda farkındalığı arttırmak,
  • Ülkemizdeki biyobankalar arasında kordinasyon sağlamaya yönelik bir altyapı oluşturmak,
  • Biyobankalama konusundaki etik ve yasal kuralların harmonizasyonunu sağlamak,
  • Avrupa araştırma altyapısına (BBMRI­ERIC) katkı sağlarken, BBMRI­ERIC kapsamında edinilen bilgi ve deneyimleri ulusal biyobankalar arasında yaygınlaştırmak.

BBMRI.tr ‘ nin bu amaçlara ulaşmak için odaklandığı noktalar:

  • Biyobankalar arasında, biyolojik örneklerin ve ilgili verilerin toplanması, saklanması ve kalite kontrolü ile ilgili standart işletim prosedürlerinin (SOP) uyumlandırılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Hasta kayıtları ve klinik verilerin kullanımı için biyobankalar arasında işbirliğini sağlamak için bir bilgi teknolojisi (IT) altyapısının oluşturulması için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak,
  • Biyobankalar ve ilgili kayıtların kalite güvencesi için eğitim aktivitelerinin organizize etmek,
  • Topluma, politikacılaraa ve sağlık çalışanlarına, biyobankalar konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek,
  • Karar vericilerin biyobankaların sürekliliğini sağlamaya yönelik sönlemler almasını sağlamak.

Web: www.biobank.gen.tr

Ulusal Ağ Direktörü: Neşe Atabey